Hudlära - Del 2.1 : UPPBYGGNAD *Epidermis

Vare sig man är hudterapeut eller inte, är det intressant om inte viktigt, att bära med sig lite basmedicin i kunskapsbagaget. Det tycker i alla fall jag som är en supernörd i ämnet... Lusläs eller skumma igenom blogginläggen, jag hoppas att du får en intressant läsupplevelse. Målet är minst en, men gärna några " ahAaA- upplevelser ".

Huden är uppbyggd av tre olika lager : (epidermis) överhuden, (dermis) läderhuden och (hypodermis / subcutis) underhuden. Varje lager är gjorda på var sin vävnadstyp med sinsemellan olika celltyper och tillhörande struktur. Jag delar upp dessa i tre inlägg.

Illustration ifrån Visible body Atlas 2021

Vi börjar här uppifrån med överhuden: det är det översta hudlagret och består av ett flerskiktat, på ytan förhornat epitel. Tjockleken varierar mellan 0,02-0,05 mm på ögonlocken till 1-5 mm på handflata och fotsula. I överhuden hittar vi olika celltyper: *keratinocyter, melanocyter, Langerhans celler, Merkelceller och T-minnesceller.

Keratinocyterna bildar keratin och utgör ca 90-95% av överhuden. Cellerna vandrar upp genom olika lager i samband med att de åldras och förhornas, innan avstötning.

Det finns olika siffror på lagren som utgör överhuden,oftast dyker 4 - 5 lager upp på internet eller uppslagsverk. Själv fick lära mig om 6 st olika lager och kommer därför att grunda mig på detta. Nedan förklarar jag hur och varför en sådan tillsynes fakta-skillnad verkar ha kunnat uppstå.

0- ) Nedifrån och upp börjar jag med basalmembranet, det är en tunn vågformad vävnad som saknar celler, det består mestadels av makromolekyler (proteoglykaner,kollagenochglykoproteiner).

Dess roll är att utgöra gränsen mot läderhuden.

Illustration ifrån Visible body Atlas 2021

1-) Stratum basale / stratum germinativum eller tillväxtlagret är där mitosen äger rum : här bildas keratinocyterna. Tillväxtlagret består av ett enda cellager av tätt växande keratinocyter med tegelstensform som ligger vinkelräta upp på ovannämnda basalmembranet. Keratinocyternas cellkärna är stor och alla cellers organeller är fungerande och friska.

Illustration ifrån Visible body Atlas 2021

Normalt vandrar en keratinocyt från basallagret till hornlagret på ca 3 veckor, den stannar där i ca två veckor innan avstötning ifrån hudytan. Vid t.ex psoriasis som är en starkt fjällande hudsjukdom, passerar keratinocyterna från basallagret till avstötning på 4 dygn.

2-) Stratum spinosum eller taggcellsskiktet (couche filamenteuse de Malpighi) är lagret över tillväxtlagret, det består av flera cellskikt. När cellerna börjar vandra upp ifrån basalmembranet plattas de till och börjar skrumpna ihop. I taggcellsskiktet ligger keratinocyterna oorganiserat utan gemensam vinkel då de har börjat ändra form och storlek. Keratinocyternas går ifrån deras tidigare tegelstensform form till ett “taggigt” utseende.

Illustration ifrån Visible body Atlas 2021

3-) Stratum granulosum eller kornskiktet består av 2-3 cellager ovanför taggcellsskiktet. Keratinocyterna i kornskiktet har tillplattats ännu mer och har förlorat deras organeller som bl.a mitokondier, men även cellkärnorna har börjat upplösas och cellskalet förhornas. Namnet kommer ifrån keratohyalingranulae eller MCG (Membrane Coating Granules) som efter färgning har ett kornliknande utseende i ljusmikroskop.

Illustration ifrån Visible body Atlas 2021

(4-)) Stratum lucidum eller det ljusa skiktet är ett av lagren som inte alltid nämns i källor. Det är ett tunt och transparent övergångsskikt som tydligt kan observeras med ljusmikroskop mellan kornskiktet och hornlagret på hand och fotsulor. Det består av 2-5 lager platta keratinocyter utan cellkärnor, omgivna av en oljig substans som kallas för hydrolipidfilmen ( den består av ceramider, fria fettsyror och kolesterol). Alla keratinocyter har tappat deras cellkärnor och innehåller *eleidin, en förvandling av *keratohyalin som ger ett transparent utseende till keratinocyterna, varav skiktets namn.

På övriga delar av kroppen där överhuden är tunnare ser man knappt eller inte stratum lucidum, där räknas det in i hornlagret, varav många källor inte nämner det alls.

5-) Hornlagret (stratum corneum) är det översta skiktet och består av en blandning förhornade keratinocyter som blivit till *korneocyter 75%, hydrolipidfilmen 15% och våran NMF (Natural Moisturing Factor) som består av serin, glycin, citrulälin, pyrrolidonkarboxylsyra, urokansyra, mjölksyra, urea och salter. 10%.

Variationen på hudens tjocklek beror mestadels på hornlagret. På handflator och fotsulor kan det vara 0,5-4 mm tjockt och bestå av väldigt många lager, på ögonlocken är hornlagret oftast bara några få lager tjockt !

Illustration ifrån Visible body Atlas 2021

Hornalgret spelar en mycket stor roll i huden som skyddsbarriär. Ändringar i lipidsammansättningen betyder en förändrad barriärfunktion, vilket kan leda till många olika hudförändringar och hudsjukdomar.

Johanna Gillbro, PHD som skrivit Hud bibeln skriver mycket och bra om barriärsfunktionen och microbiomets betydelse. Att det finns ett samband mellan tarmen och huden har varit känt ganska länge, hennes forskning har dock visat att mikroorganismerna spelar större roll för vår hudhälsa än vi hittills kunnat ana. Jag rekommenderar starkt att läsa mer om bl.a Aktinobakterier, Firmicutes och Bakteroidetes. Även för mig som varit hudterapeut i sju år var detta helt nytt.

Vattenhalten i hornlagret är även beroende av omgivningens luftfuktighet. I vintertorr luft blir hornlagret sprött och kan lätt spricka. Vid hög fuktighet blir hornlagret en sämre barriär mot kemikalier och mikroorganismer ökar i antal på hudytan, vilket ökar risken för infektioner.

(6-)) Stratum disjunctum är lagret som minst nämns, det är egentligen det som är det allra yttersta lagret av överhuden. Oftast räknas stratum disjunctum in i själva hornlagret. Faktum är att detta lagret består av fallande korneocyter. Cellerna har i ca två veckor vandrat upp igenom hornlagret men sitter kvar tills att vi t.ex rubbar dem mekaniskt.

Då inlägget blev längre än planerat sjuter jag upp melanocyter, Langerhans celler, Merkelceller och T-minnesceller till inläggett om hudens funtioner.


\Epitel, vävnad uppbyggd av tätt packade epitelceller i ett eller flera skikt. Se blogginlägg 1 om "vävnad".*

\Eleidin är mellanprodukten mellan keratohyalin och keratin. Den finns i ljusa skiktet.*

\Keratohyalin är en proteinstruktur som finns i granuler i stratum granulosum i överhuden, som bidrar till keratinocyternas keratinisering till korneocyter.*

\Korneocyter är kärnfria skivepitelceller ( platta / döda epitelceller) fyllda med keratin, omgivna av ett mycket motståndskraftigt cellhölje, som består av proteiner och fetter.*